Presentatiebijeenkomst 14-12-2017

Orgaan:
Presentatiebijeenkomst
Locatie:
Gemeentekantoor, Stationsstraat 25 Winterswijk
Datum:
donderdag 01 juni 2017
Aanvang:
19:30 uur
1

APV-café

Behandelvoorstel

Tijdens deze bijeenkomst zullen de burgemeester en medewerkers van het team Ruimtelijke Ordening een korte toelichting op de APV-regelgeving in zijn algemeenheid geven en vervolgens een toelichting op de belangrijkste wijzigingen zoals deze in een voorstel aan de raad zullen worden voorgelegd. Ook krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen of zelf met ideeën of voorstellen te komen.

Bij presentatiebijeenkomsten ligt het accent op de informatieoverdracht aan raads- en commissieleden. Over de verstrekte informatie wordt dus niet vergaderd. Wel kunnen raads- en commissieleden vragen stellen en is er ruimte voor discussie. Van deze bijeenkomsten worden geen verslag gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op 0543 543543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl


Stukken

Uitgelicht

Volg ons