De energiemix bevat de maatregelen die Winterswijk kiest om in 2030 energieneutraal te zijn (exclusief mobiliteit). In december 2017 is gestart met de uitvoering hiervan.

Totstandkoming van de energiemix

Nadat de gemeenteraad de energievisie had vastgesteld, startte de gemeente met uitwerking van de energiemix. Onderzoek naar het energiegebruik en mogelijkheden voor besparing en opwek in Winterswijk leverde de eerste bouwstenen voor de energiemix op. Aan de hand van deze bouwstenen konden inwoners, ondernemers en organisaties meedenken over de invulling van de energiemix. Ook de Energietafel adviseerde. In de Energietafel zijn belangenorganisaties uit Winterswijk vertegenwoordigd, met als doel om de gemeente Winterswijk de komende jaren te adviseren over duurzaamheid.

Uitgangspunten energiemix Winterswijk

Aan de basis liggen 4 leidende principes:

 1. De Trias Energetica van Winterswijk (bespaar energie; wek schone energie op binnen onze gemeente; als het moet, zoek duurzame opwekmogelijkheden buiten de grenzen van gemeente en Achterhoek)
 2. Energieneutraliteit is een thema van de samenleving
 3. Energieneutraliteit draagt bij aan verbetering van leefbaarheid en behoud van voorzieningen
 4. Energieneutraliteit is een grensoverschrijdend thema

Ook wordt rekening gehouden met de waarden van het Nationaal Landschap.

Aanpak

De energiemix behelst de volgende aanpak:

 1. Elektrificeer woningen, bedrijven en andere gebouwen en installaties.
 2. Zet maximaal in op besparing en verduurzaming van het energieverbruik van woningen, bedrijven en andere gebouwen en installaties.
 3. Zet maximaal in op zonne-energie (daken en grondgebonden) en neem de doelstelling van de Energietafel over om de komende 5 jaar maximaal de daken voor zonnepanelen te benutten en minimaal 50 hectare grondgebonden zonneparken gerealiseerd te hebben.
 4. Kies nu niet voor de optie biogas als transitiebrandstof.
 5. Ontwikkel een wijk-, doelgroep- en gemeente-brede aanpak.
 6. Onderzoek andere alternatieve duurzame energiebronnen.
 7. Werk de energiemix nader uit in een uitvoeringsagenda.

Documenten

Meer informatie vindt u in de volgende documenten. U downloadt ze via ons raadsinformatiesysteem (agendapunt B.05)(externe link):

 • Raadsvoorstel Energiemix Winterswijk energieneutraal 2030
 • Advies Energietafel Winterswijk
 • Rapport Passende energiemix Winterswijk

Meer over duurzaamheid in Winterswijk

Kijk op WerkaanWinterswijk(externe link). Op dit digitale plein delen we lokaal kennis en ervaringen over duurzaamheid en de overgang naar duurzame energie.