Winterswijk Noord zet de schouders onder armoede

Het was een grote opkomst in de Wilhelmina school! Op 5 februari 2019 waren we daar te gast om te praten over wat armoede nu precies is en hoe een armoedevrij Winterswijk eruit ziet.

Grote opkomst

We rekenden op ongeveer 30 bezoekers, er kwamen 42 mensen! 

Heel fijn om te zien hoeveel enthousiasme mensen hebben voor dit onderwerp. Het was schuiven in het klaslokaaltje en weer terug in de schoolbanken.

Bijeenkomst Winterswijk Noord

Armoedebestrijding nu

Wijkbewoners zagen een aantal punten die niet goed zijn. Onder andere: we hebben minder zorg en contact met elkaar, boeren hebben het moeilijk: bij een bedrijfsovername begin je al in armoede, het systeem is erg ingewikkeld en wat een berg formulieren moeten worden ingevuld! De privacywet maakt goede hulp wel eens lastig en regels zijn nu erg ingewikkeld.

Gelukkig zijn er nu ook waardevolle dingen te noemen. De Post is een belangrijk punt waar mensen heen kunnen en er zijn veel voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken. Er bestaat nog burenhulp en het vrijwilligerswerk is toegenomen.

Hoe doorbreek je armoede?

Om armoede te doorbreken is meer sociale verbinding heel belangrijk. Misschien wel door buurthuizen of vrijwillige buddy’s. Het systeem is makkelijker en het taboe is aangepakt; er wordt makkelijker over armoede gesproken. Er is minder inkomensongelijkheid en een stabielere arbeidsmarkt. Jongeren blijven meer in Winterswijk en er wordt vooral gewerkt met hun talenten. Er is veel sneller hulp aan boeren.

We doen het samen!

Op deze avond gaven 23 mensen aan dat zij met ons willen meedenken, meedoen of meebeslissen. Hartelijk dank Winterswijk Noord! En natuurlijk de Wilhelminaschool voor de gastvrijheid!

 

Bijeenkomst Winterswijk Noord

Bijeenkomst Winterswijk Noord