Zorgaanbieders praten over armoede: wat zien zij?

Op donderdagmiddag 28 februari waren 19 zorgaanbieders bij de bijeenkomst over een armoedevrij Winterswijk 2040. Hulpverleners werken regelmatig met mensen met financiële problemen.

Wat is armoede?

Armoede is eenzaamheid. Je terugtrekken van een wereld waar je niet goed aan deel kan nemen. Mensen gaan minder naar verjaardagen, kinderen kunnen niet mee naar een uitje en in extreeme gevallen plakken mensen hun ramen dicht.

Soms ontstaat armoede door domme keuzes, soms missen mensen vaardigheden om goed met geld om te gaan. Soms kunnen mensen er niets aan doen.

Risiscogroepen zijn mensen met een klein pensioen of een klein inkomen. Een groep die net naast alle regelingen grijpt. Armoede is ook iets waar mensen niet makkelijk over praten en daardoor te laat aan de bel trekken. Dat is zonde!

Sommige zorgaanbieders zien dat 70% van hun klanten financiële problemen hebben, anderen zien dat bij 30 - 40% terug. Als iedereen een stukje van de puzzel kan oplossen, dan kunnen we het anders maken!

Hoe doorbreek je armoede?

Het helpt als het systeem een stuk simpeler wordt, want er zijn veel formulieren en loketten. Dat moet anders. Maar zorg ook voor die kwetsbare groep van mensen met een klein inkomen of pensioen die overal net buiten vallen. Daar komt veel armoede voor. Ruilen en delen en meer zorg voor elkaar helpt. Ook initiatieven in wijken en straten: bijvoorbeeld koken voor je buren.

Flap-over met input vanuit de zorgaanbieders bij de bijeenkomst

We doen het samen!

Dit probleem is heel duidelijk aanwezig en kunnen we niet alleen oplossen. We hebben elkaar nodig!

Zorgaanbieders in gesprek over armoede in het gemeentekantoor

Overzicht van de zaal - bijeenkomst met zorgaanbieders in gesprek over armoede