Inhoud van het gemeentenieuws

Blijf meldingen over uw afvalinzameling ontvangen: Download de vernieuwde ROVA-app
Gezocht: leden voor de Adviesraad Sociaal Domein
Aankondiging ruimen gemeentegraven
Vaccineren tegen HPV-kanker
Openbare raadsvergadering donderdag 14 maart 2024
Wet Basisregistratie Personen
Agenda
Verloren en gevonden voorwerpen 
Officiële bekendmakingen
Besluiten van het college van B en W
Terugblik op de raadsvergadering

Blijf meldingen over uw afvalinzameling ontvangen: Download de vernieuwde ROVA-app

Bent u gewend om tijdig herinneringen te ontvangen voor uw afvalinzamelmomenten? Met de vernieuwde ROVA-app blijft u deze handige meldingen ontvangen, zodat u nooit een inzamelmoment mist.

ROVA heeft hard gewerkt aan een nieuwe ROVA-app, die nu beschikbaar is in de App Store en Play Store. Met deze handige app kunt u:

 • Nóg makkelijker herinneringen instellen
 • Inzamelmomenten snel inzien
 • Uw afvalzaken eenvoudig regelen

Download de nieuwe app op tijd

Het is belangrijk om de nieuwe ROVA-app te downloaden, want vanaf april vervalt de oude app. Met de nieuwe app kunt u vertrouwen op de juiste informatie rondom de inzamelmomenten voor uw eigen adres, nieuwsberichten en andere handige informatie over afval en grondstoffen, zoals tips en de afvalscheidingswijzer.

Hoe download ik de nieuwe ROVA-app?

De nieuwe ROVA-app is te downloaden in de App- en Playstore. De nieuwste versie van de ROVA-app is te herkennen aan het icoon van het ROVA-roodborstje.

rova logo; simpele illustratie van een roodborstje

Of scan de QR-code en ga direct naar de websitepagina https://www.rova.nl/rova-app. Op deze pagina staan de juiste links voor de Android en Apple versie.

Meer informatie

In de nieuwe ROVA-app staat een welkom-bericht, waarin wordt uitgelegd waar welke informatie te vinden is. Toch nog vragen? Neem dan contact op het met ROVA-Klantcontactcentrum(externe link) of door te bellen naar telefoonnummer 038 427 37 77.

Moeder en kind zetten container langs de weg

Gezocht: leden voor de Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (hierna ASD) geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle beleidsplannen die de gemeente heeft met betrekking tot de in- en uitvoering van het sociaal domein. De leden van de ASD denken actief en kritisch mee over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Daardoor zijn zij een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente Winterswijk. Omdat de ASD uit inwoners van onze gemeente bestaat, pakken de leden signalen op uit de samenleving met betrekking tot de uitvoering en de effecten van het gemeentelijk beleid.
De leden van de ASD denken mee en adviseren vanuit betrokkenheid, deskundigheid, beroepspraktijk, persoonlijke ervaring, interesse of netwerk.

Werkgroepen

Onderwerpen vragen om bepaalde kennis of ervaring. Daarom is er voor een structuur gekozen waarbij de ASD is opgedeeld in werkgroepen. Er zijn drie werkgroepen:

 1. Bestaanszekerheid
 2. Jeugd
 3. Participatie

De voltallige ASD komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar. Binnen de werkgroepen maken leden samen afspraken over bijeenkomsten.
Als lid ontvang je een vrijwilligersvergoeding.

Nieuwe leden

Vanwege het vertrek van een aantal leden zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor alle werkgroepen.

Van leden van de ASD wordt gevraagd dat ze:

 • woonachtig zijn in de gemeente Winterswijk
 • ervaring en/of kennis hebben van en/of betrokken zijn bij minimaal één van de werkgroepen
 • vanuit het algemeen belang kunnen denken
 • gericht zijn op samenwerking en openstaan voor vernieuwing
 • geen bestuurlijke en/of ambtelijke functie bekleden in de gemeente Winterswijk
 • geen managementfunctie bekleden binnen een organisatie die subsidie ontvangt van de gemeente Winterswijk
 • ongeveer 8 uur per maand beschikbaar zijn
 • beschikken over een lokaal maatschappelijk netwerk
 • goed kunnen samenwerken met anderen binnen en buiten de ASD
 • bereid zijn informatie te zoeken die van belang is om tot een goed advies te komen
 • signalen en ervaringen van inwoners kunnen vertalen in een advies
 • verkregen informatie niet benutten buiten de ASD
 • lid te zijn van de ASD voor in beginsel vier jaar. Deze termijn kan 1 keer met 4 jaar worden verlengd.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van de Adviesraad Sociaal Domein? Dan ontvangen wij graag uw brief met cv. U kunt tot 26 maart 2024 op deze vacature reageren via het e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Marjolein Broens, secretaris Adviesraad Sociaal Domein. Zij is te bereiken via het e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.
De sollicitatiegesprekken worden in overleg met de kandidaten gepland.

Aankondiging ruimen gemeentegraven

In april 2024 gaat de gemeente Winterswijk op de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan een aantal gemeentegraven ruimen.

Het gaat om de volgende algemene graven:
D-11-13, D-11-14, D-11-15, D-13-3 en D-13-4.

Vaccineren tegen HPV-kanker

Jongens en meisjes die in 2024 10 jaar worden, ontvangen een uitnodiging om de HPV-vaccinatie te halen. HPV is een zeer besmettelijk virus dat verschillende soorten kanker kan veroorzaken. De vaccinatie beschermd tegen 6 soorten kanker door HPV.

HPV-vaccinatie voor meisjes én jongens

Meisjes worden al sinds 2010 gevaccineerd tegen HPV. Een HPV-infectie kan ook vormen van kanker veroorzaken bij mannen. Daarom is het belangrijk ook jongens te vaccineren, zodat zij ook beschermd zijn tegen kanker door HPV. Daarnaast draagt vaccinatie bij aan de bescherming van de bevolking tegen HPV en HPV-gerelateerde kanker: hoe meer mensen immuun zijn voor een infectie, hoe kleiner de kans is op verspreiding.

Waar en wanneer?

GGD Noord- en Oost-Gelderland start vanaf 18 maart weer met vaccineren tegen HPV. Jeugdigen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een persoonlijke uitnodiging van het RIVM. In deze uitnodiging staat hoe je een afspraak kan maken voor de vaccinatie.

Inhaalvaccinaties

De GGD biedt 4-18 jarigen de mogelijkheid om gemiste vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma in te halen. Neem hiervoor contact op met GGD Noord- en Oost-Gelderland via 088 443 3100 doorkiesnummer 3 (werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur). 
Meer informatie over coronavaccinaties vindt u op de website van de GGD(externe link).

Meer informatie

Meer informatie over de HPV-vaccinatie vindt u op de website rijksvaccinatieprogramma(externe link).
Heb je vragen over vaccinaties? Ga naar rijksvaccinatieprogramma.nl/vragen(externe link).

Vergadering algemene raadscommissie 14 maart 2024

U bent van harte welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn; u kunt de vergadering ook via een livestream volgen(externe link) (of later terugkijken).

Wet Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer 0543 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaamGeboortedatumVerzenddatum voornemen
D. Richter28-07-199703-04-2024

Agenda

DatumOmschrijving
16 maartGratis vleermuiskast ophalen tussen 10.00 en 13.00 uur bij Centrum Duurzaam Winterswijk,  Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.  Meer info leest u in het gemeentenieuws van 5 maart.
18 maartStart wandeltraining Actief Winterswijk. Wekelijks van 9.30 tot 10.30 uur. Aanmelden via e-mail beweegmakelaar@winterswijk.nl of bel 06 23 79 25 29. Meer info leest u in  het gemeentenieuws van 5 maart.
23 maartLandelijke opschoondag, gezamenlijke opruimactie van zwerfafval van 10.00 tot 12.00 uur.  Centrum Duurzaam Winterswijk, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 15 maart via emailadres leef@winterswijk.nl. Meer info leest u in  het gemeentenieuws van 5 maart.

Verloren en gevonden voorwerpen

Geef een verloren of gevonden voorwerp online door, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.

Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op de pagina Verloren of gevonden voorwerpen melden. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl(externe link). U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina collegebesluiten.

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 29 februari 2024.

PvdA (Max van Eck)

Het enige bespreekpunt van de avond was ‘de selectie van mogelijke locaties voor toekomstig bedrijventerrein’. Een hele mond vol. We bespraken deze avond niet waar het toekomstig bedrijventerrein zal moeten komen, maar enkel of de voorgestelde locaties door kunnen voor verder onderzoek. Wij stemden, samen met een overgrote meerderheid, in met dit voorstel. We zijn blij met deze uitkomst, zodat we nu vaart kunnen maken en we daardoor veel mensen eerder uit de onzekerheid kunnen halen.
Aan het begin van de vergadering heeft de PvdA vragen gesteld rondom een toekomstige muurschildering. Wij vernamen dat de Stichting ‘Ondernemen met Cultuur’ hun serie muurschilderingen af wil sluiten met een muurschildering opgedragen aan ‘Spoor’Jan. Deze bekende Winterswijker was een 19e-eeuwse fabrieksbaas die een grote rol speelde in de Winterswijkse aansluiting op het spoornet. Een lovenswaardige prestatie. Echter, Spoor’jan’ was óók een textielbaron in een tijd waarin de arbeidsomstandigheden op zijn zachtst gezegd ondermaats waren. Wij spraken ons ongemak uit over dit voornemen en vernamen dat de gemeente niet betrokken is bij deze keuze. Wordt vervolgd…

Max van Eck, fractievoorzitter PvdA Winterswijk(externe link)

Voor Winterswijk (Tom van Beek)

Voor Winterswijk heeft ingestemd met het voorstel om de acht geselecteerde zoek locaties voor nieuw bedrijventerrein nader te onderzoeken. Wij begrijpen dat dit de nodige onrust met zich mee brengt. Als het plekje waar jij jouw ziel en zaligheid in hebt gestoken naast of in de zoeklocaties ligt, brengt dat begrijpelijk de nodige emoties met zich mee.  De te lopen procedure is vooraf goed met de raad besproken en heeft raadsbrede steun gekregen. 
Tijdens het vragenhalfuur stelde Janet Poels namens VW de vraag of de succesvolle manier van werken binnen het sociaal domein in Oude IJsselstreek ook de oplossing kan bieden voor de verbeteringen binnen het sociaal domein in Winterswijk.
Henk Hoenink stelde de vraag of de gemeente van rijkswege een vergoeding ontvangt voor elke stoppende boer in Winterswijk. De wethouder zegde toe dit uit te zoeken.
Chiel Stemerdink diende namens de gezamenlijke lokale partijen de motie “Schat de gemeente op waarde” in. Deze motie roept het college op een brief aan de Tweede kamer en het Ministerie van Financiën te sturen betreffende de zorgen over de lagere uitkeringen van het rijk aan de gemeenten. Deze motie op initiatief van Voor Winterswijk zal regio breed ingediend worden door de lokale partijen. 

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk(externe link)

Morgen (André van Nijkerken)

Road to nowhere. 
De beste plek voor een bedrijventerrein is: een bedrijventerrein. Dat vinden wij niet, maar de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) - het belangrijkste adviesorgaan op dit terrein - in het advies Samen werken: “Met de herinrichting van reguliere bedrijventerreinen is een ruimtewinst realiseerbaar van 5 tot 10%. Met herstructurering is zelfs een ruimtewinst van 20% mogelijk”.  
Als dit lukt wordt iedereen er beter van: ondernemers krijgen de kans om hun bedrijf te verduurzamen, het bedrijventerrein kan door herstructurering worden verduurzaamd en worden voorbereid op klimaatverandering. De gemeente hoeft geen huizen te slopen in een periode van huizennood en de natuur is een stuk beter af.  Dit advies was de basis voor een motie van Morgen om het bestaande bedrijventerrein Vèèneslat toe te voegen als zoekgebied voor nieuw bedrijventerrein. Op basis van de prognose zou dat mogelijk 14 hectare op kunnen leveren. Morgen vond dat op zijn minst een extra onderzoek waard. Maar onze motie om Vèèneslat als zoekgebied toe te voegen kreeg geen medestanders. En dus rijdt de trein op weg naar een nieuw bedrijventerrein op volle snelheid door volgens het motto van de Talking Heads: “We're on a road to nowhere. Come on inside”. 

André van Nijkerken, fractievoorzitter Morgen(externe link)

VVD (Casper Sonderen)

Winterswijk heeft te kampen met vergrijzing. Met andere woorden: het aantal ouderen neemt harder toe dan het aantal jonge werkende Winterswijkers. Dit brengt uitdagingen met zich mee. Vergrijzing zorgt er namelijk voor dat voorzieningen als basisscholen, de muziekschool, zwembaden, goede wegen of ons SKB onder druk komen te staan. Want wie gaat daar dan werken, of vrijwilligerswerk doen? En hoe zorgen we er dan voor dat ze betaalbaar blijven? Sommige kleine voetbalclubs of buurtschapsscholen zijn bijvoorbeeld al verdwenen. De VVD vindt dat we moeten voorkomen dat dit met nog meer voorzieningen gaat gebeuren. Door bedrijven te laten groeien kunnen we vergrijzing tegengaan, zo zorgen we namelijk voor meer werkende Winterswijkers. Maar de ruimte voor bedrijven is op, en omdat ze met de concurrentie mee moeten, vertrekken ze mogelijk zelfs uit Winterswijk om elders plek te zoeken. Dat zorgt juist voor mínder werkende Winterswijkers. De VVD is daarom vóór extra ruimte voor bedrijven. Omdat de onderliggende onderzoeken kloppen én we verantwoordelijkheid moeten nemen voor het behoud van onze voorzieningen, hebben we ingestemd met het voorstel om door te gaan met de selectie van een locatie. Dat is het eerlijke verhaal dat de VVD al jaren vertelt. Vergadering terugkijken? Dat kan: https://winterswijk.raadsinformatie.nl/vergadering/1145746(externe link).

Casper Sonderen, fractievoorzitter VVD Winterswijk(externe link)

Winterswijks Belang (Tim Jonker)

De bewoners van de Groenloseweg kregen twee varianten voorgeschoteld voor de herinrichting, waarvan één niet haalbaar bleek te zijn i.v.m. de aanrijdtijden van de hulpdiensten. Nu deed het college - dat zegt burgerparticipatie belangrijk te vinden - inwoners voorkomen alsof er wat te kiezen was. Spijtig om zo het proces weer op te starten dat door een starre houding van de wethouder was vastgelopen.
Locatiekeuze bedrijventerrein. Na het vorige besluit zijn we 2,5 jaar verder, met een extra onderzoek, 1.300 handtekeningen tegen... tientallen ingekomen stukken. Een hoop onnodige onrust en kosten wat WB betreft. Het liefst zien wij ook geen extra bedrijventerrein in ons mooie landschap. Maar als het dan moet, en wat ons betreft is de behoefte aangetoond, dan maar op de locatie Misterweg. Locatie Tuunterveld valt gelukkig opnieuw af omdat dit niet past in de toegevoegde randvoorwaarde voor toekomstige woningbouwlocatie (Amendement WB/CDA 30/11/23). De andere locaties zijn wat ons betreft onzinnig. Nu de raad buitenspel is gezet bij de definitieve keuze hebben wij het college erop
geattendeerd dat zij GEEN verkiezingsbeloftes hoeven waar te maken. Zij moeten het beste doen voor Winterswijk! En zo blijft er opnieuw maar één locatie over. En dat is de Misterweg.

Tim Jonker, raadslid Winterswijks Belang (WB)(externe link)

CDA (Sandra Prinsen)

De gemeenteraad stelde het grondstoffenbeleidsplan vast. Het college gaat daarmee aan de slag om te zorgen dat het aantal mensen dat nul aanbiedingen restafval per jaar doet en het aantal bijplaatsingen drastisch naar beneden te brengen. Dit is eerlijker voor iedereen!
De zoektocht naar een nieuw bedrijventerrein is weer een stap verder. De raad heeft de definitieve lijst vastgesteld met de locaties die de komende maanden op veel verschillende punten verder onderzocht worden. Het CDA vindt het belangrijk dat deze locatie in Winterswijk komt. Daar waar werk is, gaan mensen wonen. Daarnaast hebben we te maken met ontgroening en vergrijzing; jongeren trekken weg, de groep oudere inwoners wordt groter én er komen hier senioren van buiten de gemeente wonen. 
Om te zorgen dat we onze verenigingen, voorzieningen zoals het zwembad, en scholen kunnen houden, hebben we de (werkende) inwoners hier hard nodig. Ook sponsoren bedrijven de lokale verenigingen. Verenigingen zijn onmisbaar voor de Winterswijkse samenleving! 
Wij snappen dat dit proces tot onrust leidt bij de betreffende buurten. De komende tijd kunnen zij samen met het college aan de slag om informatie te verzamelen, zodat het college nog voor de zomervakantie een zorgvuldig besluit kan nemen over de definitieve nieuwe locatie.

Sandra Prinsen, fractievoorzitter CDA Winterswijk(externe link)

D66 (Freek Deunk)

 In de afgelopen raadsvergadering is er wederom uitgebreid gedebatteerd over de uitbreidingslocatiekeuze voor een industrieterrein. D66 heeft eerder tegen de heroverweging gestemd. Politiek is veranderlijk, maar D66 is van mening dat we voorzichtig moeten omgaan met heroverwegingen vanwege de grote onzekerheid waarmee we onze inwoners opzadelen. Daarom diende D66 een motie in om, na het te nemen besluit, de komende tien jaar de afgevallen locaties uit te sluiten bij een eventuele heroverweging. Rust voor tien jaar voor de inwoners; helaas stemden alle partijen tegen deze motie. Maar waarom stemden wij dan toch in met het raadsvoorstel? Een van de krachten van Winterswijk is dat het steunt op 4 economische pilaren: de agrarische sector, maak-industrie, centrum en toerisme. In de agrarische sector wordt geen sterke banengroei verwacht. Als we er dus voor kiezen om te stoppen met ruimte bieden voor bedrijven in Winterswijk, dan houdt dit in dat we meer afhankelijk worden van het centrum en toerisme voor onze werkgelegenheid. Dan moet daar een sterke uitbreiding op plaatsvinden, wat ook een enorme landschapsdruk geeft. D66 is wel van mening dat we creatiever kunnen kijken naar invullen van bestaand terrein, hier deed het college dan ook een toezegging op om dit te doen.

Freek Deunk, raadslid D66 Winterswijk(externe link)