Inhoud van het gemeentenieuws

Familiebanden en mantelzorg, kom naar het mantelzorgcafé op 25 maart
Blijf op de hoogte van de gebiedsaanpak Vitaal Platteland Winterswijk!
Gewijzigde afvalinzameling met 2e paasdag 
Politiek forum - donderdag 21 maart 2024
Openbare raadsvergadering donderdag 28 maart 2024
Agenda
Werk aan de weg
Officiële bekendmakingen
Besluiten van het college van B en W
 

Familiebanden en mantelzorg, kom naar het mantelzorgcafé op 25 maart

Wanneer u als familie te maken krijgt met een naaste die mantelzorg nodig heeft, kunnen er zowel positieve als uitdagende momenten ontstaan. Bijna als vanzelfsprekend neemt elk gezinslid een deel van de mantelzorg op zich, waardoor de last niet volledig op 1 persoon rust. Toch kan deze verdeling niet altijd eerlijk of efficiënt zijn.

De emoties die bij individuen opkomen, kunnen variëren. Dit kan leiden tot meningsverschillen met broers of zussen, of tot situaties waarin de zorg op 1 persoon rust, vaak degene die in de buurt woont en gemakkelijk een boodschap kan halen. Als gevolg hiervan kunnen familieleden die voorheen goed met elkaar konden opschieten, plotseling lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Ze delen nog slechts het hoognodige met elkaar. Dit komt helaas vaak voor in families die plotseling te maken krijgen met mantelzorg, wat spanningen binnen de familie veroorzaakt en de familie als het ware onder hoogspanning zet.

Er is geen tijd om na te denken, ineens moet u direct overgaan tot handelen en snel kunnen schakelen in situaties. Dit vraagt veel van iedereen omdat het u als familie overkomt. U kunt zich hierop niet voorbereiden. Maar wat als u het gevoel heeft hierin alleen te staan?

Mantelzorgcafé

Mantelzorger bent u niet alleen en u staat er ook zeker niet alleen voor. Mantelzorgers in Winterswijk kunnen rekenen op ondersteuning bij het Mantelzorgcafé, een plek waar ze hun ervaringen kunnen delen en steun kunnen vinden. Want samen zorgen we voor elkaar.

Zorgt u voor uw kind, ouder, broer/zus, buurvrouw of iemand anders? Dan bent u van harte welkom bij het Mantelzorgcafé!

Het mantelzorgcafé zal plaatsvinden op:
Datum: Maandag 25 maart 2024
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur
Locatie: Zonnebrink Centrum, Zonnebrink 61, Winterswijk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manika Vrijdag- Honing: mvrijdag@winterswijk.nl. Aanmelden mag maar is niet verplicht.

Mantelzorger helpt oudere man met eten

Blijf op de hoogte van de gebiedsaanpak Vitaal Platteland Winterswijk!

Woont, werkt of recreëert u in het buitengebied van Winterswijk? En wilt u meer weten over de gebiedsaanpak? Op onze website Vitaal Platteland Winterswijk vindt u informatie over de voortgang van het gebiedsproces. Lees meer over watermanagement, natuurbehoud, duurzame landbouwpraktijken en de geschiedenis van Winterswijk als nationaal landschap.

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief via onze website Vitaal Platteland(externe link).

Wat is Vitaal Platteland Winterswijk? 

Vitaal Platteland Winterswijk is een gebiedsgerichte aanpak waarin de stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL), provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Winterswijk samenwerken met belanghebbenden in het buitengebied van Winterswijk. Het doel is om gezamenlijk een toekomstvisie te ontwikkelen voor het buitengebied van Winterswijk, met aandacht voor economische, sociale en ecologische belangen.

Groene cirkel met daarin een zeer eenvoudige lijntekening van een boerderij met akkers. Daarbij de tekst: Vitaal Platteland Winterswijk

Gewijzigde afvalinzameling met 2e paasdag

Op 2e paasdag (maandag 1 april 2024) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Winterswijk. De containers worden op een andere dag geleegd.

  • De afvalinzameling van maandag 1 april vindt plaats op zaterdag 30 maart 2024. Let op, dit is de zaterdag vóór Pasen.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum(externe link), telefoon 0543 54 54 54. Het ROVA-Klantcontactcentrum is gesloten op maandag 1 april.
 

Politiek forum - donderdag 21 maart 2024

OnderwerpPersonen met onbegrepen gedrag (informerende sessie, 19.30 - 20.30 uur)
LocatieGemeentekantoor, Stationsstraat 25 (ingang aan de kant van het station)

Tijdens een politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij wordt de gemeenteraad geïnformeerd over actuele onderwerpen (informerend), of gevraagd om richting te geven bij het maken van nieuwe plannen of beleid (richtinggevend). Publieksvragen zijn welkom tijdens informerende sessies, en meningen kunnen worden gedeeld tijdens richtinggevende sessies.

De bijeenkomst is openbaar; niet alleen raadsleden, maar ook inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven zijn welkom. 
Meer informatie vindt u op de pagina bestuurlijke informatie(externe link). Heeft u vragen? Neem contact op met de griffie via griffie@winterswijk.nl of telefonisch 0543 543 543.

Openbare raadsvergadering donderdag 28 maart 2024

U bent van harte welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn; u kunt de vergadering ook via een livestream volgen(externe link) (of later terugkijken).

Agenda

Datum              Omschrijving
27 maartAlzheimer Trefpunt Lichtenvoorde van 20.00 uur tot 21.30 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Locatie is Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. Ingang aan zijde Hamalandhal, Van der Meer de Walcherenstraat 3. Thema:‘Palliatieve zorg en euthanasie bij dementie’. Gastspreker is Vincent Luttikhold, specialist ouderengeneeskunde bij Careaz. Meer info: op de website van Alzheimer Nederland(externe link) of bel 06 13 51 44 11
27 maartGa mee met de proefreis(externe link) en leer hoe u een vervoersbewijs bij de automaat koopt, hoe u in- en uit moet checken, wat u moet doen bij een overstap, waar u informatie vindt. Kosten voor eigen rekening. Aanmelden via e-mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl, of door te bellen met de OV-ambassadeurs: 038 45 40 130.

Werk aan de weg

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele verkeersmaatregelen

Willinkstraat

In verband met voorbereidingswerkzaamheden voor het vergroenen van het Willinkplein is de Willinkstraat tussen van vrijdag 15 maart tot en met vrijdag 22 maart 2024 afgesloten voor al het verkeer.

Eibergseweg en Meddoseweg

In verband met het kappen van bomen worden de Eibergseweg en Meddoseweg gefaseerd afgesloten van vrijdag 18 maart tot en met vrijdag 22 maart 2024.

Spoorwegovergangen

In verband met werkzaamheden aan het spoor zullen de volgende spoorwegovergangen afgesloten op woensdag 20 maart 2024 tussen 01:00 en 05:15 uur. Het betreft hier de overgangen, Kotmansweg – Huttenweg, Hellekampsweg en Heenkamppiepperweg.

Paasparty

  • In verband met een evenement op 30 en 31 maart 2024 gelden er de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen tussen 18:00 uur en 03:00 uur:
    Snelheidsreductie naar 30 km/h op de Lemmenesweg, Beijersdiek en Goosensweg.
  • Beijersdiek tussen Goossensweg en Lemmenesweg afgesloten voor al het verkeer. Parkeerlocatie bereikbaar.

Lopende verkeersmaatregelen

  • Groenloseweg

Meer info leest u op de pagina Werk aan de weg

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl(externe link). U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Paasvuren

Op 31 maart en 1 april 2024 worden weer de traditionele paasvuren ontstoken. Voor het ontsteken van een paasvuur is een ontheffing nodig. Die kunt u tot uiterlijk 24 maart 2024 digitaal aanvragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina collegebesluiten.